Co kdyby Váš obrat a marže

prudce vzrostly?

Jak toho dosáhneme?

 

  Zjistíme, kde je strategicky

nejlepší příležitost pro rozvoj Vaší firmy

zákazníků.

 

  Vytvoříme nástroje,

abychom tuto příležitost využili.

Výrobní a obchodní firmy

 
Umíme najít, kde Vás nejvíce „tlačí bota“, díky analýze situace firmy.
Dostanete KONKRÉTNÍ NÁVRH, JAK BUDEME SITUACI ŘEŠIT,
nejčastěji to bývá:
 
– nastavení procesů pro efektivnější KOMUNIKACI SE ZÁKAZNÍKY
a také komunikaci s Vašimi zaměstnanci
 
– nebo lepší využití potenciálu STÁVAJÍCÍCH ZÁKAZNÍKŮ
(naposledy jsme navýšili obrat o 31% u stávajících zákazníků (za 4 měsíce) – viz reference),
 
– nebo otevření NOVÉHO ZÁKAZNICKÉHO SEGMENTU,
kde lze najít nové zákazníky o kterých jste ani netušili, že existují
(a věřte mi, vždy existují nové segmenty/zákazníci,
kterým můžete ještě prodávat – viz reference a tipy zdarma)
 
– nebo se zaměříme na ZLEPŠENÍ MOTIVACE Vašeho  PRODEJNÍHO TÝMU.
 
Vyzkoušejte nás, povedlo se nám to už opakovaně.
Rozhodnutí o spolupráci je až v okamžiku,
když vidíte výsledky naší analýzy,
společně s doporučením dalších kroků.

Advokátní kanceláře

 

Chcete, aby se Vaše AK rozrostla o další advokáty?

Je několik způsobů, jak se toho dá dosáhnout.
 
1) Stávající klienti
 
Stávající klienti už Vás znají, mají ve Vás důvěru
a tak se jim snáze nabízejí další služby, které mohou využít.
Proto jsou stávající klienti tak zajímaví
a jejich potenciál se dá vytěžit relativně snadněji, než u nových klientů.
 
2) Noví klienti
 
Tady je situace samozřejmě složitější,
Konkurence v advokacii a zejména ve velkých městech je vysoká,
ale jsou způsoby, jak lze dosáhnout požadovaného cíle.
Vždy je potřeba jasně zdůraznit značku dané Advokátní Kanceláře,
díky jasné specializaci a výhodách.
Všechny Vaše výhody pak musíte správně komunikovat klientům
a pak je pro nové klienty výrazně snazší, si vybrat advokáta.

 

 
S námi můžete rychleji
ZÍSKÁVAT NOVÉ KLIENTY,
A BUDOVAT SVOJI ZNAČKU
tím, že jasně komunikujete
svoje VÝHODY (lidské i profesní) a odbornou SPECIALIZACI.
 
 

Proč byste mi měli věřit, že pro Vaše podnikání budu přínosem?

 
Řídil jsem firmy jako CEO nebo jsem řídil Marketingové nebo Prodejní oddělení,
zahraničních nebo českých firmem v posledních 25 letech.
 
Velikosti firem, kde jsem pracoval byly od 20 milionů po 4 miliardy.
 
Aktuálně pomáhám uzdravovat firmy jako Interim Manažer (dočasně dosazený manažer)
se zaměřením na Obchodní nebo Výrobní firmy
podnikajícími primárně v oboru Rychloobrátkových výrobků (FMCG) a nebo v Retailu.
 
 Tady je seznam značek a firem, kde jsem pracoval.